Algemene voorwaarden Amy Fotografie

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle diensten/leveringen van Amy Fotografie, Amy Cornelissen.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden
van Amy Fotografie, Amy Cornelissen. Mocht u bezwaar hebben op de algemene voorwaarden, dan dient u dit voorafgaand
aan de reportage schriftelijk kenbaar te maken.
3. De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door Amy Cornelissen worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor Amy Fotografie omdat de stijl van de fotograaf u aanspreekt. Amy Cornelissen is daarom ook vrij in het
toepassen van haar artistieke kennis en inzichten in een reportage.
2. Er wordt door Amy Cornelissen een selectie van de beste foto’s gemaakt. Zij is daarin vrij om naar eigen inzicht te beoordelen
welke foto’s wel dan niet geschikt zijn om aan u te tonen. Er kan geen beroep gedaan worden op foto’s die door Amy niet geschikt
worden bevonden.
3. Zorg ervoor dat de personen/dieren klaar zijn voor aanvang van Amy Cornelissen. Amy moet direct aan de slag kunnen. Mocht
dit niet het geval zijn en moet er naar inzicht van Amy te lang gewacht worden voor de reportage kan beginnen dan kunnen er
kosten in rekening worden gebracht.
4. De door Amy Cornelissen gemaakte selectie van de foto’s zal binnen 14 dagen naar u worden toegestuurd. Dit gebeurt via
We Transfer. Mocht u de foto’s liever op CD-rom ontvangen dan is dit tegen een meerprijs mogelijk. De foto’s die u krijgt toegestuurd
zijn voorzien van een klein logo.

3. Boekingen
1. Het boeken van een reportage is mogelijk per mail.
2. Eventuele reiskosten van Amy Cornelissen zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. De aanvraag van offertes is geheel vrijblijvend en verplicht u niet tot het afnemen van een product of dienst.
4. De betaling van een reportage dient vooraf via bank te worden voldaan of contant bij aanvang van de reportage. Het liefst
gepast. Wanneer een betaling slechts gedeeltelijk of niet is voldaan kunnen er helaas geen foto’s gemaakt worden.
5. Bij bewolking en zonneschijn zal de reportage doorgaan. Echter bij regen niet, dit in verband met de apparatuur. Besluit u Amy
toch te laten komen ondanks voorafgaande regenvoorspellingen dan is dit uw eigen risico. Mocht de reportage dan toch niet door
kunnen gaan door regenval, dient u de reiskosten alsnog te vergoeden.
6. Teruggave van geld is in geen enkel geval mogelijk.

4. Klachten en aansprakelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, binnen 10 dagen, na aflevering van de foto’s schriftelijk
te worden verteld aan Amy Cornelissen. Amy heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk uw geld terug te eisen.
3. Het is in geen geval mogelijk claims op Amy Cornelissen te leggen.
4. Deelname aan een reportage op eigen risico.
5. U bent tijdens een fotoreportage zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen of
aan anderen is in geen geval te verhalen op Amy Cornelissen.

5. Auteursrecht en publicaties
1. Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in handen van Amy Fotografie. Wilt u een foto publiceren dan dient u hier altijd
vooraf schriftelijk toestemming voor te vragen.
2. Op geleverde foto’s geld altijd het auteursrecht van Amy Cornelissen. U koopt een foto niet het auteursrecht. Indien u een foto
wilt gebruiken of publiceren dient u altijd schriftelijke toestemming aan de fotograaf te vragen.
3. Iedere toestemming van publicatie is pas rechtsgeldig als u een ondertekend schriftelijk akkoord heeft van de fotograaf, deze dient
u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij bijvoorbeeld verkoop van u paard heeft de
nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s.